Všeobecné obchodné podmienky

Sú nejaké obmedzenia na prenájom obytného auta?

Nájomca musí mať platný občiansky preukaz / cestovný pas a vodičský preukaz skupiny B. Nájomca ako aj všetci vodiči musia mať minimálne 21 rokov. Súčasne musia mať oprávnenie na vedenie vozidiel skupiny B minimálne 3 roky platné.

Kedy a kde si môžem obytné auto prevziať a vrátiť?

Nemáme pevnú prevádzkovú dobu, preto čas prevzatia a vrátenia je potrebné vopred dohodnúť. Odovzdanie a vrátenie je možné aj počas víkendov a sviatkov okrem 1.1, 24.12, 25.12 a 26.12.

Prevzatie je možné v prvý deň prenájmu od 7:00, vrátenie v posledný deň prenájmu do 18:00 v našej prevádzke v Žiline. Obytné auto Vám vieme aj doviezť a po skončení prenájmu aj odviezť. Cenu za túto službu Vám pripravíme na základe Vášho dopytu a uvedenej adresy.

Kde si môžem nechať svoje auto?

Máte možnosť parkovať Vaše vozidlo u nás. Areál je v noci uzatvorený a strážený. Ak sa rozhodnete cestovať do Žiliny vlakom alebo autobusom, môžeme Vás vyzdvihnúť na stanici.

Môžem si prenajať obytné auto na firmu?

Samozrejme môžete. Obytné auto však musí prevziať štatutár alebo ním splnomocnená osoba. Plná moc však musí byť overená notárom. Formulár plnej moci Vám na vyžiadanie pošleme.

Aký je postup pri rezervácii?

1. Naplánujte si termín Vašej cesty a zvoľte obytné auto, ktoré vyhovuje Vašim predstavám a požiadavkám.

2. Overte si dostupnosť zvoleného auta v požadovanom termíne. Naše kalendáre dostupnosti aktualizujeme denne.

3. Pošlite nám dopyt na info@velkyvoz.sk prípadne telefonicky na 0918 620138. Potrebné údaje sú: Vaše kontaktné údaje, termín prenájmu, vozidlo, prípadne uveďte ďalšie požiadavky a otázky.

4. Dostanete od nás ponuku, kde uvedieme aj celkovú cenu prenájmu vychádzajúcu z cenníkov uvedených na týchto webových stránkach

5. Potvrďte prípadne upravte objednávku. Potvrdením objednávky máte vozidlo predbežne rezervované a do 24 hodín Vám pošleme rezervačnú zálohovú faktúru.

6. Uhraďte rezervačnú zálohu v lehote splatnosti. Tým sa stane rezervácia záväznou. Neuhradením sa ruší Vaša predbežná rezervácia a vozidlo je voľné pre ďalších záujemcov.

Aká je výška rezervačnej zálohy?

· Ak objednávate viac ako 1 mesiac pred začiatkom prenájmu je rezervačná záloha 25% z ceny prenájmu. Zvyšná časť prenájmu je splatná 30 dní pred začiatkom prenájmu.

· Ak objednávate menej ako 1 mesiac pred začiatkom prenájmu je rezervačná záloha v plnej hodnote prenájmu.

· Vratná záloha (kaucia) musí byť pripísaná na našom účte až tesne pred začiatkom prenájmu. Platby v hotovosti neprijímame.

Ako mám obytné auto pripraviť na vrátenie?

Obytné auto Vám odovzdávame upratané a v čistom stave vnútri aj z vonku. Interiér by mal byť pri vrátení rovnako čistý a uprataný vrátane WC, kúpeľne, drezu, chladničky. Vonkajšie umývanie je zahrnuté v servisnom poplatku a od klienta sa nevyžaduje s výnimkou zablateného alebo inak silne znečisteného stavu. Pred vrátením vozidla ďalej vyprázdnite nádrž na odpadovú vodu, vyprázdnite WC kazetu. Obytné auto Vám odovzdávame s plnou nádržou nafty a to aj v prípade pristavenia na Vami určenej adrese. Rovnako pri vrátení vozidla by mala byť nádrž pohonných látok doplnená klientom na čerpacej stanici vzdialenej nie viac ako 10 km od miesta prevzatia. Ak niektorú z uvedených činností nechcete, alebo nestihnete vykonať, radi to urobíme za Vás. Tieto služby sú spoplatnené a ceny sú uvedené vo Všeobecných zmluvných a obchodných podmienkach.

Môžem si so sebou zobrať psíka?

Áno, domáce zvieratá ako sú pes a mačka môžete zobrať na cesty so sebou. Informujte nás o tom a zaznamenáme to do preberacieho protokolu. Obytné auto pred vrátením vyčistite tak, aby prítomnosť domáceho zvieraťa nebola zrejmá. Nájomca zodpovedá za bezpečnú prepravu domáceho zvieraťa a zodpovedá za splnenie všetkých súvisiacich právnych noriem platných v čase a mieste svojho pobytu. Upozorňujeme, že nie všetky kempy akceptujú prítomnosť domácich zvierat.

Môžu cestujúci počas jazdy spať na posteli?

Počas jazdy môžu spať všetci s výnimkou vodiča. Pravidlá cestnej premávky na Slovensku aj inde v Európe prikazujú cestujúcim v osobných (aj obytných) vozidlách počas jazdy riadne sedieť v sedadlách a byť pripútaní bezpečnostnými pásmi. Je teda zakázané v obytnom aute počas jazdy okrem iných činností aj stáť, chodiť, či ležať na posteli.